OFERTA DE PLACES LLAR INFANTS RODAMONS CURS 2024-2025

A continuació es publica l’oferta de places disponibles a la LLAR D’INFANTS RODAMONS de Riudarenes per al curs 2024-25:

Grup de 0 a 1 any: 8 places ( 7 places ordinàries i 1 plaça destinada a NEE)
Grup d’ 1 a 2 anys: 5 places (4 places ordinàries i 1 plaça destinada a NEE)
Grup de 2 a 3 anys: 7 places (6 places ordinàries i 1 plaça destinada a NEE)


A les llars d’infants, les reserves per a alumnes amb necessitats educatives específiques, són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les sol·licituds que afecten aquests alumnes presentades durant el procés de preinscripció.
Recordeu que el període de preinscripció comprèn del 8 al 21 de Maig, ambdós inclosos.

ESQUEMA DE L’OFERTA
OFERTA DE PLACES PEL GRUP DE NADONS ( nascuts al 2024)
7 places ordinàries + 1 plaça reservada a NESE (8 totals ofertades)
OFERTA DE PLACES PEL GRUP INFANTIL 1 (nascuts al 2023)
4 places ordinàries + 1 plaça reservada a NESE ( 5 totals ofertades)
OFERTA DE PLACES PER INFANTIL 2 (nascuts al 2022)
6 places ordinàries + 1 plaça reservada a NESE ( 7 totals ofertades)
Atentament, Equip de la Llar d’Infants Rodamons.

Oferta places 24-25