OBRES DE MILLORA DEL SISTEMA DE LA XARXA D’AIGUA DE LA URBANITZACIÓ CAN FORNACA

Aquesta setmana han començat els treballs per millorar el sistema de la xarxa d’aigua de la Urbanització Can Fornaca. Els obres consisteixen en la instal·lació d’una nova canonada de polietilè de 63 mm de diàmetre que permetrà garantir el subministrament d’aigua i regular-ne la pressió.

Les obres tenen un cost d’aproximadament 10.000 Euros.