CONVOCATÒRIA BEQUES CURS ESCOLAR 2023-2024 (LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR)

S’ha aprovat la convocatòria per a la concessió de beques de material i llibres pel curs 2023-2024.

Per tal d’establir la quantia de l’ajut, es contemplen dos aspectes: la situació econòmica i la situació social de la persona perceptora d’acord amb la unitat de convivència i prèvia valoració dels tècnics dels serveis socials i de les regidories adscrites a la línia d’ajuts en concret.

D’acord amb la documentació presentada es valoraran de manera objectiva les condicions econòmiques, laborals i socials de la unitat familiar o del sol·licitant.

Per raons pressupostàries, s’estableix un topall de 150 Euros per alumne beneficiari si la beca és del 100% i de 75 Euros si la beca és del 50%

El termini per presentar la sol·licitud és des del 12 de juliol fins el 2 d’agost de 2023 (amdòs inclosos)

En els següents enllaços podeu descarregar les bases amb els requisits de presentació i els models de sol·licitud. 

DECRET CONVOCATÒRIA

IMPRÈS SOL·LICITUD ESCOLA

IMPRÈS SOL·LICITUD IES SILS