CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS DE DIVERSES PLACES D’OFERTA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE RIUDARENES

La Junta de Govern local, en sessió del dia 16 de desembre de 2022, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que regulen el procés selectiu de vàries places, mitjançant concurs, en règim de personal laboral fixe en execució de l’oferta pública d’ocupació extraordinària per a l’estabilització temporal 2022 de l’Ajuntament de Riudarenes.

ANUNCI BASES I CONVOCATORIA CONCURS DIVERSES PLACES AJUNTAMENT DE RIUDARENES_c

Anunci publicat al BOP el dia 23/desembre/2022 (BOP núm. 244 – núm. edicte 11661)

Anunci publicat al DOGC el dia 23/desembre/2022 (DOGC núm. 8819)

MODIFICACIÓ BASES CONCURS VÀRIES PLACES_compressed

Annex II: model normalitzat

Annex III: model normalitzat merits