CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL OPERARIS DE BRIGADA

La Junta de Govern local, en sessió del dia 15 de febrer de 2023, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que regulen el procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació per cobrir les possibles vacants en els llocs d’operaris de brigada (categoria AP) 

Anunci publicat al BOP el dia 27 de febrer de 2023 (BOP núm. 40 )


Anunci publicat al DOGC el dia 7 de març de 2023 (DOGC núm. 8869)

BASES ESPECÍFIQUES

INSTANCIA