BASES I CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL

La Junta de Govern Local en sessió de data 29 de març de 2023 va aprovar rectificar les bases i convocatòria per la provisió d’una plaça de Vigilant municipal de la plantilla de personal funcionari interí de l’Ajuntament de Riudarenes i la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats de places amb categoria de vigilants publicada.

Anunci publicat al BOP el dia 14 d’abril de 2023 (BOP núm. 73)

Anunci publicat al DOGC el dia 24 d’abril de 2023 (DOGC núm. 8901)

BASES ESPECÍFIQUES

INSTANCIA

Podeu consultar la llista provisional d’admesos i exclosos en el següent document:

DECRET ADMESOS I EXCLOSOS

Aprovat el Decret d’Alcaldia de la Llista definitiva d’admesos i exclosos (conté la informació de les dates de les proves):

DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS VIGILANT MUNICIPAL

Els resultats de les proves selectives celebrades de la fase oposició, juntament amb els criteris de correcció les trobareu penjades al Tauler d’anuncis i edictes de l’Ajuntament. 

Informació proves físiques i psicotècniques

FINAL RESULTATS PROVES VIGILANTS