UNITAT MÒBIL ITV TRACTORS I CICLOMOTORS

ASSUMPTE: Revisió ITV Vehicles agrícoles i ciclomotors a Riudarenes
DATA: 4 de febrer 2022
LLOC: Davant Zona Esportiva
HORARI: 9:00h a 14:00h
RESERVAR HORA: Tel. 972 49 29 12 / www.citaprevia.cat

 

El cost de la ITV serà l’establert segons les tarifes aprovades per la Generalitat de Catalunya.
La recepció de vehicles es realitza fins a 15 minuts abans de la finalització del servei.


La Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs).
La inspecció tècnica periòdica es fa d’acord amb la següent freqüència:
– Fins a 8 anys: Exempt
– De 8 a 16 anys: Biennal
– De més de 16 anys: Anual


La Unitat Mòbil podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3.
La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d’acord amb la següent freqüència:
– Fins a 3 anys: Exempt
– De més de 3 anys: Biennal