Castell d’Argimon – Santuari de la Mare de Déu d’Argimon

Descripció

Situat sobre el Puig d’Argimon, a 450 metres del nivell del mar, l’actual Santuari correspon al s.XVIII, d’estructura moderna, és emplaçat en el terreny on es dreçava l’antic castell d’Argimon “Castro Argimonte”. D’aquesta antiga edificació queden les restes d’una torre quadrada de vuit metres d’alçada que devia tenir tres plantes i la primitiva capella del s. XI, que és una capella romànica de dues naus i absis semicircular, amb restes de pintura mural. Les dues naus, paral·leles, estan adossades a la roca pel costat nord-occidental, irregular. La nau més meridional té un absis rodó i finestra de doble esqueixada. La portalada té una esvelta espadanya d’un sòl ull, molt alta, possiblement de construcció posterior i edificada sobre la porta formada per dos arcs. L’espadanya no té campana. A l’interior trobem un altar de pedra que és del 1987.

A tramuntana es troba el Santuari d’una sola nau quadrangular, restaurada recentment. La Verge es troba en un cambril modern dissenyat per l’aqruitecte Narcís Negre l’any 1993, i és una còpia de l’origial. Adossat al Santuari hi ha la torre del campanar de la segona meitat del s.XIX, de planta quadrada i murs arrebossats, amb obertures d’ arcs apuntats i coberta a quatre vessants, construït el 1866. Té als extrems de la coberta pinacles. La façana és senzilla, paret arrebossada, una petita rosassa al centre i finestra circular a la part superior. L’entrada és amb porta de fusta i arc rebaixat. Davant d’aquesta entrada, hi ha un portal tancat amb reixa de ferro, que dóna accés al pati que té sota la gran cisterna del castell. A l’esquerra es troba l’escala que mena al mirador, format per una gran terrassa.

A finals dels anys setanta els Amics del Santuari de la Mare de Déu d’Argimon van començar els treballs de conservació i millorament del conjunt arquitectònic del santuari, construint primerament la carretera.

El 1987 es va realitzar una intervenció que consistí en la neteja de l’interior de la zona de l’antiga capella, l’apuntalament del forat obert per relacionar les dues dependències, el reforçament de l’arc de comunicació entre les dues sales i la neteja i restauració de les voltes dels dos àmbits. També es van formar els pendents de la coberta, i es va construir, damunt d’aquesta, la terrassa mirador. Es va restaurar l’antiga espadanya. A l’interior de la capella es va netejar i restaurar els paraments i la volta i es va fixar l’arrebossat. Així com es va netejar i restaurar la resta de pintures del s. XVIII. Finalment, es va fer l’exploració del solat, la neteja i el buidatge d’un corredor de sortida del castell i la posterior col·locació d’un tancament i una reixa.


Notícies històriques

Castell termenat. Documentat entre el 1050 i el 1076.

Capella del castell: estil romànic

Santuari: estil neoclassicisme

Titularitat: Eclesiàstica

Estat de conservació: bo


Font informació i fotografia:  Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.

Fotografia: Salvador Soler Vilavella