Mur de la plaça de l’Església de Riudarenes

Descripció

L’espai de la plaça del costat dret de l’Església de Sant Martí de Riudarenes serveix de cruïlla entre carrers i de zona d’aparcament. En un dels costats hi ha un mur amb quatre obertures de pedra aparedades, dues són finestres gòtiques, una d’arc conopial i l’altra trevolada amb relleus d’hèlix, i les altres dues són portes amb llinda monolítica d’arc carpanell i brancals de pedra. Sembla que el nivell del terra s’ha rebaixat. A la part del darrere hi ha un cobert amb sostre d’uralita que se sustenta sobre el mur.


Notícies històriques

Possiblement, el mur de la plaça correspon a les restes d’una de les cases construïdes al segle XV i abandonades al segle XVIII.


Estil: obra popular

Estat de conservació: dolent


Font informació i fotografia:  Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.

Fotografia: Salvador Soler Vilavella