La Farinera

Descripció

La Farinera és un gran edifici de planta rectangular i tres plantes coronades per un fris amb pinacles. Situat al centre del poble. A la planta baixa presenta tres portes d’entrada d’arc rebaixat i una de més ampla oberta fa poc temps que segueix l’estil de les originals. Al primer pis les obertures són amb balconada de ferro i dentell esculpit amb motius ornamentals. A la part superior de l’edifici, destaca una torre de planta rectangular que s’alça dues plantes per sobre i està acabada per una balustrada. Des d’aquesta torre s’accedeix al terrat.

És característic el color vermell intens del parament que ressalta amb el blanc dels marcs de les obertures i els angles. A la part del darrere hi ha l’antic rec i un magnífic jardí amb plàtans.


Notícies històriques

L’edifici està adossat a un antic molí que porta la inscripció: “Si vol saber qui em va fer en Ramon Manresa i Asprer. Y en quin any me fabrica en 1816 ha estat”. L’edifici de la Farinera, però, data de finals del segle XIX.

Actualment a la planta baixa hi ha oficines i una empresa d’assessoria. Els pisos superiors són vivendes.


Estil: eclecticisme

Titularitat: privada

Estat de conservació: bo


Font informació i fotografia:  Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.