Església de Sant Martí de l’Esparra

Descripció

Està situada a 6 quilòmetres de Riudarenes i a 220 metres d’altitud, dins del nucli de l’Esparra. Es tracta d’una església sense massa interès arquitectònic. L’edifici actual és del segle XVIII de planta rectangular, amb porta principal emmarcada amb pedra i arc carpanell, obertures ogivals amb vitralls senzills de colors i campanar de planta quadrada amb vessants. Es troba en força mal estat, les obertures estan mig tapiades amb rajol.

L’interior de l’Església és d’una sola nau, s’aprecien els tirants de ferro que sostenen l’estructura. La nau central no té volta, la coberta és plana i revestida de guix, amb tres capelles a cada costat a les quals s’accedeix per arcs apuntats i pilars de fust estriat. Per damunt de la nau, abans d’arribar al sostre, una cornisa envolta la sala. Al costat dret de l’altar hi ha la sagristia. L’església també té un cor, damunt de la porta d’entrada, amb barana de fusta, que s’hi accedeix a través d’una escala i porta un arc ogival, enfront d’aquesta una d’igual dona accés al campanar. El terra de l’edifici és revestit de peces de tova i làpides de pedra amb inscripcions, que es conserven al bell mig de l’església.


Notícies històriques

Documentada a l’any 1169 com a possessió del monestir de Sant Pere de Cercada. L’església conserva tres làpides funeràries amb les seves inscripcions al bell mig de la nau, situades a lloc de pas obligat per arribar a l’altar. Hi reposen: Joan Pons, rector de l’Esparra mort el 02/09/1717; Félix [Llirin]ó, rector de l’Esparra que morí l’11/12/1717; i Celoni Suma, rector, que morí el 05/10/1795. L’església tenia retaules que van ser cremats durant la Guerra Civil.

Segons les restes trobades, existia una església romànica però orientada de diferent manera, la nau era transversal a l’actual, que es construí als segles XVII-XVIII. Mossèn Pius Gispert-Sauch, rector de l’Esparra i capellà de les religioses del Santíssim Cor de Maria De Santa coloma de Darners, al 1942 va fer diverses millores a la parròquia. El 1944 va arranjar la teulada de l’església per un cost de 1600 ptes. El 1950 va arreglar la pica baptismal i el 1951 va fer algunes obres a la rectoria. El desembre de 1960 va fer nova la instal·lació elèctrica de l’església, obra del lampista ridarenenc Vinçen Oliveras, que va costar 1805, 40 ptes. L’any 1929 va caure la volta interior de l’Església i es va refer posant un encanyissat sense arreglar les voltes que hi havia.

Estat de conservació: ruïna (Temporal Glòria – Gener 2020)


Font informació i fotografia:  Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.

Fotografia: Salvador Soler Vilavella