TREBALLS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS A CAN FORNACA

L’Ajuntament de Riudarenes ha iniciat els treballs de prevenció d’incendis a la urbanització de Can Foranca. El projecte s’executarà al llarg de tot l’any i pretén reduir el perill que comporten les zones boscoses en cas d’incendi. A més, en paral·lel s’obliga als propietaris de parcel·les que executin els treballs de neteja dels solars.

Aquesta actuació s’executarà en diferents fases degut a la dificultat que tenen algunes zones que no s’havien desbrossat mai i en les quals el relleu en el terreny en dificulta l’accés. Consistirà en la gestió de les franges de 25 metres al perímetre exterior de la urbanització, la desbrossada i aclarida de la vegetació de les zones verdes interiors i la gestió dels solars, incloent la inspecció i l’execució subsidiària en cas d’incompliment per part dels propietaris. Tots aquests treballs de desbrossament suposaran una millora en la seguretat en cas d’incendi, però també s’evitarà l’acumulació de brutícia que de vegades s’aboca en aquests espais.

El cost de l’actuació és de 66.689,92 euros, dels quals l’Ajuntament n’aportarà la major part, que es complementarà amb una subvenció concedida per part de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya. Finalment, la subvenció de la Generalitat ha estat menor del que es preveia, però com que es considera que aquests treballs són una prioritat s’està fent un esforç perquè el projecte no es vegi perjudicat, i per això l’Ajuntament de Riudarenes incrementarà la partida i aportarà la part que falti.

La disposició d’una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca, amb la massa arbòria aclarida i amb les zones verdes interiors i parcel·les no edificades interiors en les mateixes condicions que les de la franja exterior són unes mesures que, coneixedors que una protecció absoluta contra incendis no és mai absoluta, ens posem a uns nivells de conservació i protecció de la urbanització on s’augmenta notablement la seguretat de les persones i dels béns en cas d’incendi forestal.