Finestreta Única Empresarial (FUE)

El 13 d’agost de 2015 ha entrat en vigor la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (Llei 16/2015) que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat, emprant eines que s’estableixen per Llei:

  • Finestreta Única Empresarial: Preveu que les administracions públiques de Catalunya han d’adoptar el model organitzatiu de la Finestreta única empresarial (FUE) a fi que les empreses i els professionals puguin fer des d’un únic punt, amb independència de l’Administració responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a la seva activitat. L’Ajuntament de Riudarenes és FUE Local: CANAL EMPRESA
  • Regula l’existència d’un portal únic electrònic (Canal Empresa) que ha d’unificar la informació que les empreses puguin necessitar sobre els serveis i tràmits de les administracions públiques, mitjançant la cerca guiada de tràmits.