Junta de Govern Local

A fi de difondre les decisions que adopta aquest òrgan resolutori, l’Ajuntament de Riudarenes publica les últimes actes Juntes de Govern Local celebrades, eliminant les dades de caràcter personal, en compliment de la LOPD.

Podeu consultar les Juntes de Govern Local celebrades a partir de l’any 2017 a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Riudarenes


Actes de les Juntes de Govern Local d’anys anteriors