PLE ORDINARI 06/09/2023

S鈥檌nforma que dimecres 6 de setembre a les 20:00 hores, se celebrar脿 sessi贸 ordin脿ria del Ple de l鈥橝juntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s鈥檌ndiquen a continuaci贸:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovaci贸 dels esborranys de les actes de la sessi贸 del ple extraordinari de data 17 de juny de 2023, de la primera sessi贸 extraordin脿ria de data 28 de juny de 2023 i de la segona sessi贸 extraordin脿ria de data 28 de juny de 2023

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del n煤mero 125 al 488 corresponent als mesos de mar莽 a setembre de l’exercici 2023

3.- Donar compte de l’emissi贸 de l’informe resum anual en relaci贸 al control intern any 2022

4.- Donar compte al Ple, si s’escau, dels informes del control permanent planificable obligat貌ri de l’exercici 2022

5.- Aprovaci贸, si s’escau, del Compte General de l’exercici 2022 (X2023000816)

6.- Aprovaci贸, si s’escau, de la verificaci贸 del text ref贸s relatiu a la modificaci贸 del POUM 5, relativa a la modificaci贸 de l’脿mbit SUD5 (X2021000129)

7.- Aprovaci贸, si s’escau, del calendari de les Festes Locals per l’any 2024 (X2023000796)

8.- Aprovaci贸 inicial, si s’escau, del projecte de reurbanitzaci贸 del Carrer Sant Mart铆 i la Pla莽a Lluis Rivera (Expedient 2023000826)

9.- Assumptes urgents

10.- Precs i preguntes