PLE EXTRAORDINARI 22/09/2023

S’informa que divendres 22 de setembre a les 20:00 hores, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 6/2023 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinàri (X2023000862)