PLE EXTRAORDINARI 05/11/2021

S’informa que divendres 5 de novembre a les 20:00 hores, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Proposta d’aprovació inicial de modificació de les Ordenances Fiscals 2022.

 

El Ple es farà a la Sala de Plens (baixos de l’Ajuntament)