PLE EXTRAORDINARI 03/05/2023

S’informa que dimecres 3 de maig a les 19:00 hores, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Sorteig de les meses electorals per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 (X2022001042)

2.- Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències del servei de Menjador de la Llar Municipal (X2023000316)