PLE DE CONSTITUCIÓ 17/06/2023

S’informa que dissabte 17 de juny a les 12:00 hores, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Formació de la mesa d’edat per a la constitució de la nova Coporació

2.- Comprovacions prèvies a la Constitució de l’Ajuntament

3.- Acta de jurament o promesa de regidors i regidores

4.- Elecció de l’Alcalde/ssa

5.- Presa de possessió de l’Alcalde/ssa