OFERTA DE PLACES LLAR INFANTS RODAMONS CURS 2023-2024

Benvolgudes famílies,

A continuació es publica l’oferta de places disponibles per al curs 2023-24:
Grup de 0 a 1 any: 8 places ( 7 places ordinàries i 1 plaça destinada a NEE)
Grup d’ 1 a 2 anys: 6 places (5 places ordinàries i 1 plaça destinada a NEE)
Grup de 2 a 3 anys: 7 places  (6 places ordinàries i 1 plaça destinada a NEE)

A les llars d’infants, les  reserves per a alumnes amb necessitats educatives específiques, són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les sol·licituds que afecten aquests alumnes presentades durant el procés de preinscripció.

Recordeu que el període de preinscripció comprèn del 8 al 19 de Maig, ambdós inclosos.

Llar Infants Rodamons