INICI DE LES OBRES DE LA DEIXALLERIA

Aquesta setmana hem iniciat les obres de la deixalleria municipal de Riudarenes.  Les obres s’emplacen a la parcel·la del polígon industrial de 19463 m² on actualment hi ha el magatzem municipal, al final del Carrer Ponent, número 1. La superfície prevista per a la construcció de la Deixalleria és de 336,10 m². 

Aquest projecte s’ha redactat en el marc dels acords entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudarenes en què s’inclou l’encàrrec al Departament de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal de la Selva la redacció del “Projecte de construcció d’una deixalleria municipal”.

 Aquest equipament  ens permetrà assolir nivells més alts de recollida selectiva i facilitarà a l’usuari desfer-se dels residus que no es recullen en el porta a porta. Un cop estigui acabada l’obra informarem dels horaris i condicions del servei.