Gestió servei d’aigua


La companyia encarregada de la gestió del servei d’aigua, Prodaisa, també posa una una oficina virtual online al vostre servei. La principal finalitat és facilitar l’accés als abonats en tot moment,  i des de qualsevol dispositiu fixe o mòbil, a la seva informació sobre el consum d’aigua potable, dades personals i facturació emesa pel servei.

  • Gestió de les dades personals de l’abonat
  • Consultar consums i factures
  • Obtenir les factures trimestrals en format digital
  • Informar sobre lectures de comptador
  • Pagament online de factures pendents
  • Unificació en un sol usuari de múltiples pòlisses de subministrament
  • Obtenir informació de les actuacions i avaries en l’abastament

Per accedir al servei cal entrar: http://oficinavirtual.prodaisa.com