CONVOCATÒRIA CONSTITUCIÓ BORSA OPERARIS DE BRIGADA MUNICIPAL

Aprovades les bases i la convocatòria per a la constitució d’una Borsa d’operaris de Brigada Municipal, per Decret alcaldia núm. 2024DECR000416 de data 26 de juny de 2024

Bases borsa operaris brigada municipal

Bases publicades al BOP núm. 126 de data 1 de juliol de 2024 

Annex I instància

Les persones interessades poden presentar la instància normalitzada (annex I) juntament amb la documentació que consta al punt 3 de les bases; el termini de presentació finalitza el dia 11 de juliol de 2024.