CONVOCATÒRIA BEQUES CURS 2024-2025

S’ha aprovat la convocatòria per a la concessió de beques de material escolar, llibres i activitats extracurriculars pel curs 2024-2025

Per tal d’establir la quantia de l’ajut, es contemplen dos aspectes: la situació econòmica i la situació social de la persona perceptora d’acord amb la unitat de convivència i prèvia valoració dels tècnics dels serveis socials i de les regidories adscrites a la línia d’ajuts en concret.

D’acord amb la documentació presentada es valoraran de manera objectiva les condicions econòmiques, laborals i socials de la unitat familiar o del sol·licitant.

El termini per presentar la sol·licitud és des del 25 de juny fins el 16 de juliol de 2024 (amdós inclosos)

En els següents enllaços podeu descarregar les bases amb els requisits de presentació i els models de sol·licitud. 

DECRET CONVOCATÒRIA

IMPRÈS SOL·LICITUD BECA