BRIGADA JOVE 2023

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2023, va aprovar les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de 12 joves en el marc del projecte “Brigada jove 2023”.

 

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 22 de maig de 2023 a l’11 de juny de 2023.

Documentació per consultar i enviar:

BASES BRIGADA JOVE

FORMULARI INSCRIPCIÓ

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA/TUTOR/TUTORA PER A MENORS D’EDAT

LLISTAT ADMESOS (a partir de l’11 de juny)


El Projecte formatiu-laboral Brigada Jove preveu la contractació de 12 places distribuïdes de la següent manera:

– 2 places per a la llar d’infants municipal (juliol)

– 1 plaça per la biblioteca municipal (juliol)

– 3 places per a les oficines municipals (juliol/agost)

– 6 places per a la brigada municipal (juliol/agost)

Anunci publicat al BOP el dia 22 de maig de 2023 (BOP núm. 98): BASES I CONVOCATORIA BRIGADA JOVE 2023